Velkommen til KE Kurs & Kompetanse

Trykk her for å gå til evan-jones.no

KE kurs og kompetanse blir overtatt av Evan- Jones International fra 1. januar 2022.

eva-jones

Etter fem års drift og med en velprøvet kursportefølje er tiden kommet for å utvikle og utvide tilbudet til KE kurs sine kunder. Knut Eriksen blir en del av Evan-Jones teamet.

KE kurs og kompetanse opphører som selvstendig selskap, mens kurstilbudet som eksisterer i dag vil kunne leveres som før gjennom Evan-Jones. De mest kjente er FSE-kurs for elektrikere og instruert personell, lærling-kurs, økonomikurs for elektrikere og rørleggere, bas-kurs og fem sikre.

Oppdragsmengden er stor og kundene etterspør stadig flere kurs og utviklingsprogrammer som Evan-Jones kan levere innen ledelse, strategi og salg. Knut sin kompetanse og erfaring passer godt inn i eksisterende profil hos Evan-Jones. Vi ser frem til å kunne levere et bredt spekter av kurs og utviklingsprogram sammen til alle typer bedrifter, med fortsatt fokus på elektro og andre håndverksbedrifter.

De oppdragene som KE kurs og kompetanse allerede har avtalt, vil bli levert til avtalte betingelser.

Kurstilbudet KE kurs leverer i dag, vil i en periode fortsatt finnes på www.kekurs.no og kurstilbud og presentasjon av Evan-Jones finnes på www.evan-jones.no

Knut vil fra 1 januar benytte følgende e-post knut@mail.1.evan-jones.no.co og e-post som sendes til knut@mail.1.kekurs.no.co vil videresendes til ny e-postadresse.

Knut sitt telefonnummer er fortsatt 959 76 255, så det er bare å ta kontakt.

Spørsmål om dette kan rettes til:

Knut Eriksen

Telefon 959 76 255

e-post knut@mail.1.kekurs.no.co , knut@mail.1.evan-jones.no.co

eller

Roger Årdal

Daglig leder i Evan-Jones International

Telefon 901 87 816

e-post: roger@mail.1.evan-jones.no.co 

OM KE KURS & KOMPETANSE

Om oss

KE kurs og kompetanse ble startet i august 2016 av Knut Eriksen for å drive kursvirksomhet for elektroinstallasjonsbedrifter. Hovedaktiviteten er kurs i sikkerhetsforskriften for elektrikere (FSE). Etter hvert har jeg også utviklet:

  • «Økonomikurs for elektrikere»
  • «5 sikre»
  • «Rett dokumentasjon til rett tid»
  • «Maskinforskriften- ansvar og plikter for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter som kjøper og håndterer maskiner»

Knut Eriksen

Jeg er født i 1963 og , bosatt på Klepp i Rogaland. Jeg er utdannet adjunkt og har 13 års erfaring som lærer i grunnskolen. Videre har jeg 13 års fartstid som daglig leder i NELFO Sør-Rogaland fra 2000-2013. I mange år arbeidet jeg med elsikkerhetsarbeidet i NELFO hvor spesielt arbeid med dokumentasjon, «fem sikre» og feilstatistikk for elektrobransjen har vært sentrale oppgaver. Fra 2013 til august 2016 var jeg daglig leder i Kverneland Elektriske as på Jæren. Fra 1.08.16 har jeg drevet KE kurs og kompetanse, men har fra 1.1 22 slått KE kurs sammen med Evan-Jones International as.

  Kurstilbud som leveres gjennom Evan-Jones International as  

Webkurs

KE kurs og kompetanse leverer nå FSE kurs med, eller uten førstehjelp via internett. Plattformen Whereby benyttes til kursene og det trengs ikke noen programvare hos mottakeren. Det er kun behov for internett, kamera og mikrofon på datamaskin, eller nettbrett.    

Les mer ...

Bedriftsutvikling- et felles ansvar

Tidsramme: 4-7 timer. Det avtales etter behov

4 timer: 15.000,-

7 timer: 20.000,-

---

Hvordan leder du mennesker for å ta vare på forholdet til dine ansatte dine kunder og forretningsforbindelser?

Les mer ...

Internkontroll hjelp og veiledning

Ta kontakt for å diskutere behov, omfang og pris.

 

---

Trenger du hjelp til oppbygning av internkontrollsystem i din bedrift?

Les mer ...

Økonomi for elektrikere

Tidsramme: 2 timer

Pris pr. kurs: 11.000,-

---

Økonomi for elektrikere eller rørleggere. Kurset er utviklet i samarbeid med Time elektro as på Bryne. I løpet av 2018 har det også blitt utviklet et eget kurs for rørleggere i samarbeid med Modalsli Rør i Flekkefjord.

Les mer ...

FSE kurs

Tidsramme: 5 timer.

2,5 timer FSE teori: 12.000,-

2,5 timer førstehjelp: 6.000,-  (inntil 20 pers.)

---

I sitt virke i NELFO Sør- Rogaland har han holdt FSE kurs for 500-1000 deltakere per år i mange år. Kurset er annerledes enn mange andre FSE kurs.

Les mer ...

Kurs i maskinforskriften

Tidsramme: 2 timer

Pris pr. kurs: 800,-

Minst 20 deltagere.

---

Mål med kurset er å peke på ansvaret maskinkjøper har ved å montere og idriftsette nye og brukte maskiner, samt påpeke forhold som må være i orden før maskiner tas i bruk, eller avhendes.

Les mer ...

Kurs «5 sikre»

Tidsramme: 2 timer

Pris pr. kurs: 11.000,-

---

Kurset er beregnet på installatører, saksbehandlere, elektrikere og lærlinger i en installasjonsbedrift. Det er laget med bakgrunn i min lange erfaring gjennom arbeidet i NELFO Sør-Rogaland og som daglig leder i en installasjonsbedrift, samt erfaringer det siste året gjennom samtaler med mange bedrifter hvor spørsmål om dokumentasjon har blitt stilt.

Les mer ...

Kurs for lærlinger

Tidsramme:

Pris pr. kurs:

 

---

I dette kurset for lærlinger gjennomgås de formelle forholdene i det å være lærling i forholdet mellom lærebedrift, opplæringskontor og lærling. Videre tar kurset tak i de krav og forventinger våre partnerbedrifter skal og vil stille til sine lærlinger.

Les mer ...

Kurs: Alt henger sammen

Tidsramme: 3 timer.

Pris pr. kurs: 12.000,-

 

---

KE kurs og kompetanse har utviklet et kurs som setter lyset på sammen- henger mellom de ulike faktorene som påvirker resultatet i en bedrift. 

Les mer ...

Baskurs for elektrikere

Tidsramme: 7 timer

Pris inntil 15 stk: 25.000,-

Pris pr. kurs minimum 8 stk: 1600,-

---

Målgruppa for kurset er elektrikere som er baser og har erfaring fra rollen samt elektrikere som har lyst til å ta rollen i fremtiden. Målet med kurset er å gi innsikt i og forståelse for de oppgavene basrollen omfatter. 

Les mer ...

Fra kompis til leder

Tidsramme: 4-7 timer.

Pris del 1 - 4 timer: 15.000,-

Pris del 1+2 - 7 timer: 20.000,-

---

Kurset starter med foredraget «fra kompis til leder»Dette er et tema som har opptatt meg i mange år. I 13 år var jeg daglig leder i NELFO Sør-Rogaland og jobbet tett på mange bedrifter fordi jeg engasjerte meg blant annet i å utvikle et interkontrollsystem for installasjonsbedrifter midt på 2000 tallet.

Les mer ...

Heldagskurs for anleggsledere og ledende elektrikere

Tidsramme: 7 timer.

Pris: 20.000,-

---

Kurset er sammensatt av ulike tema fra mine andre kurs og er en større versjon av kurset «alt henger sammen». Det er en lettere økonomidel enn på baskurset, men inneholder for øvrig mange av de samme temaene som dette. Dokumentasjonsdelen «fem sikre» er større enn i baskurset og er tenkt å skape forståelse for viktigheten av å levere riktig dokumentasjon til rett tid. Tanken er å bygge opp forståelse for at arbeid i sørvis og prosjekt krever nøyaktighet og forståelse for oppgavene som skal gjennomføres. 

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

959 76 255
Fjogstadvegen 49, 4352 KLEPPE
Orgnr 883 881 982